Cenaze İşlemleri

Cenaze ve Defin İşlemlerinin Kapsamı Nedir? 3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesine göre mezarlık alanlarını tespit, tesis ve tahsis etme görevi büyükşehir belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyeleri bu amaçla; 
1. İhtiyaç duyulması ve gerekli görülmesi halinde doğrudan doğruya veya ilçe belediyelerinin teklifi üzerine, gereğini takdir ederek yeni mezarlık alanları tespit ve tesis edebilirler, 
2. Mezarlıklarda düzen ve bakımı sağlar ve ölü gömülecek yerleri tespit ederler, 
3. Ölülerin yıkanmasına, kefelenmelerine ve gömülmelerine ilişkin hizmetleri yürütürler, 
4. İlçe belediyelerince ölü gömülecek mezarlıkları önceden tespitle tahsis eder ve ilgililere bildirirler, 
5. Ölülerin muayenesi, defin ruhsatı ve nakli ile ilgili tüm iş ve işlemler ilçe belediyelerince yürütülür. 

Cenaze ve Defin Hizmetleri Nelerdir? ve Hangi İşlemler Uygulanır? 
Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır, Vefat gece saatlerinde olmuş ise Mezarlıklar Müdürlüğü imamını arayıp bilgi verilir.Araç gelerek cenaze teslim alınır, İşlemler için sabah, "ölüm raporu" ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, "Gömü İzin belgesine" dönüştürülür, Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir, Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, "aile kabristanı olduğuna dair belge"yi de getirmeleri gerekir, Defin işlemleri sırasında yıkama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir, (Ücret bilgileri belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir.) Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır, Cenazenin başka bir şehire nakli gerekiyorsa ilçe sağlık işleri müdürlüğünden yol nakil belgesi alınıp, ilaçlanıp mühürletildikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil yapılır.

 



Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.
dikmen.bel.tr'yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Daha fazla bilgi edinin.