İHALE İLANI

T.C.

DİKMEN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

İHALE ŞARTNAMESİ

 

 • Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Kırçal Mahallesi Şehit Bahattin DOLMA Meydanı No:2/1 adresinde bulunan taşınmazın 1 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. – 48. Maddeleri Gereği açık arttırma suretiyle kiraya çıkarılacaktır.
 • İhale 12.10.2021 Salı günü saat 11.00’ de Encümen Huzurunda Belediye toplantı odasında yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı takdirde pazarlık usulüyle kiralanacaktır.
 • Tahmini aylık kira bedeli 1.100.00 TL (bin yüz TL) den 1 yıllığına kiraya çıkarılmıştır. Yıllık Kira oranı ÜFE oranında artış olarak tespit edilmiştir.
 • Adı geçen Dükkânın tahmini geçici teminatı %3 400,00 TL olup, Kesin teminata dönüştürülecek ve Kira Kontratosu yapılacaktır. Masraflar alıcıya aittir.
 • İlgili Dükkanın kirası aylık olarak kontratosunda belirlenecek tarihte Belediyemiz veznesine ödenecektir. Gününde ödenmeyen kira bedeline aylık yasal gecikme cezası uygulanacaktır. Kira ödemesi 2 ay geciktiğinde ihbarname gönderilerek ödenmesi istenecektir. İhbarnameyi dikkate almayıp ödeme yapmadığı takdirde Kesin teminatı Belediyeye gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.
 • İhale üzerinde Kalan kişi veya tüzel kişiler için ihale şartname hükümleri geçerli olacaktır.
 • İhaleyi alan Kişiye Belediyeden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını alarak, Maliyede kaydını açtırarak Elektrik, Su vs. abonelikleri üzerine alarak Kurallarına uygun kullanacaktır.
 • İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Sureti, T ürkiye’ de tebligat için yazılı adres beyanı, Sabıka kaydı, Şirket ise yetkili belgeleri, Vekâleten katılım halinde Noter onaylı Vekâletname, vekil ise Noter Onaylı imza sirküsü, Geçici teminat makbuzu ve Belediye Borcu yoktur yazısı dosya halinde sunulacaktır.
 • İhale ile ilgili anlaşmazlıklarda Gerze Mahkemeleri yetkilidir.
 • İhaleyi kazanan taşınmazı başkasına devredemez. Ancak Belediye Başkanlığının uygun görmesi ile devir işlemi yapılabilir.
 • Tüm yasal kesintiler ve icra masrafları alıcıya ait olacaktır.
 • İhale ile ilgili anlaşmazlıklarda Gerze Mahkemeleri yetkilidir.
 • İhaleye katılmak isteyenlerin aynı gün ve saatte istenilen belgelerle eksiksiz olarak Belediye Encümen huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • İş bu şartname Belediye Encümeni 14 maddeden ibaret olarak 01.10.2021 tarihinde tanzim edilmiştir.


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.
dikmen.bel.tr'yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Daha fazla bilgi edinin.