İHALE İLANI

DİKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT TAŞINMAZLARIN 5 YILLIK KİRALAMA İHALE İLANI

 

 • Dikmen Belediye Başkanlığına ait Kırçal Mahallesi Şehit Bahattin Dolma Meydanı 11 Pafta 113 parsel 4A-4B-4C-4D-4E’ de bulunan taşınmazların 5 yıllığına 05.09.2019 tarih ve 27 Nolu Meclis Kararı uyarınca 2886 sayılı Yasanın 45. Ve 48. Maddeleri gereğince Açık arttırma suretiyle KİRALAMA ihalesi yapılacaktır.
 • İhale 21.10.2019 Pazartesi günü saat 10.30’ de Encümen Huzurunda Mali Hizmetler Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
 • İhale ile ilgili geçici teminat ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

İLÇE

DURUMU

NİTELİĞİ VEYA CİNSİ

DÜKKAN NO

MUAMMEN BEDELİ

(YILLIK)

GEÇİÇİ TEMİNAT

(%3)

İHALE SAATİ

DİKMEN

FAAL

DÜKKAN

4A

3.240,00 TL

100,00 TL

10.30

DİKMEN

FAAL

OTOGAR

4B

4.800,00 TL

150,00 TL

10.30

DİKMEN

FAAL

OTOGAR

4C

4.800,00 TL

150,00 TL

10.30

DİKMEN

FAAL

DÜKKAN

4D

4.380,00 TL

135,00 TL

10.30

DİKMEN

FAAL

DÜKKAN

4E

4.380,00 TL

135,00 TL

10.30

 

 • İhaleye ait geçici teminat ihale saatinden önce Belediye Tahsilat Servisine yatırılacak ve Makbuzu ihale komisyon Başkanlığına teslim edecektir.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte yetkilidir.
 • Tüm yasal kesintiler ve icra masrafları alıcıya ait olacaktır.
 • Kesinleşen ihale kararı 5 (beş) gün içerisinde alıcıya tebliğ edilir. İhale üzerinde kalan istekli Komisyon kararının kendisine veya yasal adresine tebliğinden itibaren PEŞİN olarak yatıracaktır. İhale ücreti yatırılmazsa Geçici teminat gelir kaydedilecektir.
 • İhale ile ilgili anlaşmazlıklarda Gerze Mahkemeleri yetkilidir.
 • Posta Yoluyla ihaleye katılacaklar dikkate alınmayacaktır.
 • İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Sureti, T ürkiye’ de tebligat için yazılı adres beyanı, Sabıka kaydı, Şirket ise yetkili belgeleri, Vekâleten katılım halinde Noter onaylı Vekâletname ve vekilin Noter Onaylı imza sirküsü, Belediye Borcu yoktur yazısı ile birlikte dosya halinde sunulacaktır.
 • İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 40,00 TL karşılığında alınabilir.
 • İhaleyi kazanan taşınmazı başkasına devredemez. Ancak Belediye Başkanlığının uygun görmesi ile devir işlemi yapılabilir.
 • Belediyeye borcu olan ihaleye katılamayacaktır.
 • Otogar Yazıhane ihalesine katılacaklarda D1 veya F1 Belgesi olması şarttır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.
dikmen.bel.tr'yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Daha fazla bilgi edinin.